IBIGO BY'AMASHURI BYITABIRIYE ITANGIRA RY'IGISIBO

Kuri uyu wa gatatu w’ivu, muri Katederali ya Diyosezi ya Byumbwa hatuwe igitambo cy’Ukarisitiya cyahuje ibigo bitatu by’amashuri: Groupe scolaire Saint Augustin abantu benshi bazi ku izina rya EP Catholique, Academie de la Salles na Groupe scolaire INYANGE. Bari abanyeshuri bakabakaba ibihumbi birindwi (7.000) hamwe n’abarezi babo.  Igitambo cy’Ukaristiya cyatuwe na Padiri Antoine NGAMIJE MIHIGO, Umuyobozo w’ikigo cya Groupe Scolaire Saint Augustin akaba anahagarariye amashuri muri Diyosezi Gatolika ya Byumba.

Mu nyigisho yaranzwe no kuvuga abana basubiramo, yibanze ku bigomba kuranga abakristu mu gisibo muri rusange n’abana by’umwihariko: Mu gisibo tugomba urangwa no gusenga, gufashanya no gusiba. Abana rero bagomba gusenga, gufasha abatishoboye no gusiba. Kuri iyi ngingo ya nyuma yo gusiba Padiri yasabye abana ko bagomba gusiba, kurekeraho gukora amakosa, ahubwo bakarangwa n’ubwitonzi n’umurava mu murimo wabo wo kwiga. Mu rwego rwo gufasha abatishoboye muri iki gihe cy’igisibo, Padiri yavuze ko ituro ry’uwo munsi rizavamo infashanyo yo gufasha abanyeshuri b’abakene.

Inyigisho irangiye , hatayeho umuhango wo gusigwa ivu. Padiri yavuze ko uwo ari we wese ubishaka yaza agasigwa ivu apfa kuba gusa yemera guhinduka no kugarukira Imana kuko ari cyo gisobanuro cy’uyu muhango w’ivu: GUHINDUKA NO KUGARUUKIRA IMANA.

 

A. Viateur


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »