Amasomo ku wa Mbere XXXI, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa

yandikiye Abanyafilipi  (Fil 2, 1-4)

Bavandimwe, 1niba inkunga yanyu iri muri Kristu, niba koko mutera imbere mu rukundo, niba koko muhuriye kuri Roho Mutagatifu, niba kandi mufite umutima w’impuhwe, 2ngaho nimunsenderezemo ibyishimo mutekereza kimwe, muhuje urukundo, muhuje n’umutima, murangamiye bimwe. 3Ntimukagire icyo mukora mubitewe n’ishyari cyangwa ukwikuza, ahubwo mwicishe bugufi, buri muntu yibwire ko abandi bamuruta. 4Mwoye guharanira ibyanyu gusa, ahubwo mwite no ku by’abandi.   

 

ZABURI (Zab 131 (130), 1, 2, 3)

 

Inyik/ Mana yanjye, tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro.

 

Uhoraho, umutima wanjye nta cyo wakwiratana,

n’amaso yanjye nta cyo arangamiye ;

nta bwo ndarikiye ubukuru,

cyangwa ibintu by’agatangaza bindenze.

 

Ahubwo umutima wanjye uratuje kandi uriyoroheje,

nk’umwana w’igitambambuga mu gituza cya nyina !

 

Israheli, wiringire Uhoraho,

kuva ubu n’iteka ryose !

    

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 113 (112), 5.7-8)

 

Alleluya Alleluya.

Ni nde wamera nk’Uhoraho Imana yacu ?

Ahagurutsa indushyi mu mukungugu,

kugira ngo ayicaze hamwe n’abakomeye.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  (Lk 14, 12-14)

Muri icyo gihe, Yezu yinjira mu nzu y’umwe mu Bafarizayi b’abanyacyubahiro kuhafungurira. 12Abwira uwamutumiye ati “Nugira abo utumira ku meza, haba ku manywa cyangwa nimugoroba, ntugatumire incuti zawe cyangwa abavandimwe n’abo mufitanye isano, cyangwa abakize muturanye, kugira ngo nabo batavaho bagutumira bakakwitura. 13Ahubwo nugira abo utumira, ujye urarika abakene, ibirema, abacumbagira n’impumyi. 14Ubwo ni bwo uzaba uhirwa kuko bo badafite ibyo bakwitura, maze ibyo uzabyiturwe ku munsi w’izuka ry’intungane.” 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »