Ku wa 19/08/2012 : Paruwasi ya Muhura yibarutse Umusaserdoti

« Umuherezagitambo mukuru wese atorwa mu bantu kandi agashyirirwaho gufasha abantu mu mubano wabo n’Imana […] Ntawiha ubwe bwite icyo cyubahiro, ahubwo gihabwa uwo Imana ibihamagariye, kimwe na Aroni.» (Abahebureyi 5,1.4) Aya ni amwe mu magambo akubiye mu isomo ryasomwe ku Cyumweru i Muhura ubwo hatangwaga Isakramentu ry’Ubusaserdoti kuri Diyakoni Emile Bienvenu HAKIZIMANA uvuka muri santarali Giti y’iyo paruwasi tumaze kuvuga; ni ku wa 19 Kanama 2012.


Ni umuhango  wayobowe na Nyiricyubahiro Musenyeri Servilien NZAKAMWITA, Umushumba wa Diyosezi ya Byumba, mu Isengesho Rikuru guhera i saa yine z’igitondo. Ibi birori byari byitabiriwe n’Abihayimana b’ingeri zose, kimwe n’imbaga nyamwinshi y’abakristu baho, tutaretse n’abashyitsi bavuye hirya no hino. Erega ni mugihe, kubera ko hari hashize igihe nta musaserdoti kavukire ka Muhura wakiriye iyi ngabire ya Nyagasani ; dore ko baherukaga nyakwigendera Padiri Félicien RURANGANGABO watabarutse nyuma y’umwaka umwe gusa abuhawe, ni muri 2004, azize impanuka y’imodoka : « Imana imwakire mu bayo kandi imwiyereke iteka, aruhukire mu mahoro.» Baracyacyeneye impozamarira! Padiri Emile abaye ubuheta i Muhura mu gihe iyi paruwasi imaze imyaka 44 ivutse ; ni ibyishimo kubanyamuhura ! Abakristu-gatolika ba Muhura bagera ku 49.575 bari mu masantarali 9 : MUHURA, GASANGE, NGANGE, NYAGASOZI, BUGARURA, BULIMBI, MWENDO, SHYANDA na GITI. Ababikira ni 14, abasaserdoti ni 2. Abapadiri bayiyobora kuri ubu n’abapadiri b’Umuryango w’ABABARINABITE (Pères Barnabites): Mario-Marie FALCONI, Epaphrodite GAFARANGA na Pascal BYAMUNGU uyobora Ecole Secondaire de Muko. 

 

Ijambo padiri Emile Bienvenu HAKIZIMANA yavuze ku munsi yahaweho ubupadiri rikubiye mu gushimira, n’ubwo hari ibyo agikeneye ku mbaga y’abemera atumweho. Koko ubusaserdoti ni ingabire ikomeye, yayindi ihabwa umugabo igasiba undi! Uguhimbarwa k’umusaserdoti mushya akenshi kugaragarira mu gushimira. Ni nako Emile Bienvenu yateruye asingiza kandi anashimira Imana yo Nyirububasha n’ubushobozi. Ni koko ishema rya muntu arikesha Uhoraho, kandi natwe twese ni uko; dore ko inzira ya muntu ari amayobera!


Mu gutangira ijambo yageneye ibirori bye, yasabye buri wese kwibuka, kuzirikana no gusabira nyakwigendera padiri Félicien RURANGANGABO watabarutse nyuma y’igihe kitarenze umwaka ahawe ubupadiri, kandi yari we mfura ya Muhura mubapadiri kavukire.

Yakomeje gushimira ababyeyi be, abapadiri n’inshuti bamubaye hafi mu rugendo rumugejeje ku bupadiri, by’umwihariko Nyiricyubahiro Musenyeri Servilien NZAKAMWITA. Yatekereje ku ngabire y’ubusaserdoti ahawe, maze abwira imbaga y’abari mu birori bye ijambo rirambuye kandi rikubiyemo ubutumwa bwihariye; ni muri aya magambo akurikira: « Bavandimwe, iri sakramentu mpawe ni ingabire ihabwa umugabo igasiba undi (nk’uko umwepiskopi wacu akunda kubivuga), ni impano y’ikirenga! Ubusanzwe ntiyakagombye guhabwa umuntu n’ubumuntu bwe! Uzi guhamagara Yezu akaza, icyari umugati na divayi bigahinduka Umubiri n’Amaraso bya Yezu; umurimo n’Abamalayika batashobora! Uzi kuba ikiraro gihuza Imana n’abantu? Uzi kuba umuyoboro w’ingabire z’Imana ku bantu? Uzi kuba umuyakigega w’Imana! Ubwo se ibyo byashingwa umuntu? Ubu ndinde Nyagasani Uhoraho ngo ube ungiriye iki cyizere? 


Koko Dawe ni ko wabyishakiye! Bavandimwe, aya mabanga tuyatwaye mu tweso tumeneka ubusa! Nimunsabire kuba umushumba utarumanza izo ashinzwe, munsabire kuba umusaserdoti mwiza wizihiye Imana n’abantu. Mudufashe kubafasha kwamurura ibyonnyi byibasiye abatorewe uyu murimo w’ikirenga. Shitani azi amayeri menshi : hari igihe iza yihinduye umuntu, maze abo dutumwaho, aho kutubera isoko y’ibyishimo, bakatubera ibuye ry’urutsitariro. Mudufashe gushishoza no kureba kure kugira ngo tubahe ibyo twemerewe kubaha, tubime ibyo tutemerewe kubaha! Mudufashe gukomera k’ubupadiri bwacu no kuburwanaho. Mwidufasha kwandagara, nimudufashe kwirundarunda; kuko iyo  twandagaye ni igisebo kuri twese abakristu! Ese waseka umubyeyi wawe ubonye yambaye ubusa? Kugenza gutyo ni ubusazi, ndetse ntaho bitandukaniye no kurira igiti, ukicara ku ishami ryacyo hanyuma ugatangira kuritema unaririho! Nimudusabire natwe turabasabira. » Yasoje ashimira abitabiriye ibirori kandi abasaba isengesho mu butumwa bushya butoroshye atangiye; ari nako yitura Imana ati: « Nyakira Nyagasani, ndakwiyeguriye wese ubuzima bwanjye bwose mbushyize mu maboko yawe, ngusabye kumba hafi! »


Padiri Emile Bienvenu ni uwa karindwi uhawe ubupadiri muri uyu mwaka muri Diyosezi ya Byumba, akaba ari nawe ushoje icyiciro. Ni imwe mu mbuto Kiliziya gatolika mu Rwanda ndetse no ku isi yose isaruye ! Turasabwa twese gufasha abo basaserdoti uko ari barindwi binjiye mu rwuri  rwa Nyagasani muri Diyosezi ya Byumba, kimwe n’ab’ahandi ku isi yose. Umusaserdoti ni impano ikomeye ku bantu ; ni Yezu ubwe wegereye abemera bose, ndetse n’abagihuzagurika mu kwemera. Padiri mukuru Mario FALCONI, wasazwe n’ibyishimo byo kubona umwe mu bana yigishije ahawe ubupadiri, asanga Yezu Kristu agomba gukuzwa iteka ryose, agakuzwa no mubo yitoreye : « Abasaserdoti». Ni uwo munezero wamuteye gusingiza Imana mu ndirimbo, aho yifashishe “Magnificat.”

 

Mu gusoza, Umwepiskopi yishimiye umusaruro yabonye muri uyu mwaka, harimo n’ituro ry’Abanyamuhura yifuriza gusubuza ingobyi i mugongo. Ariko kandi arakangurira ababyeyi kubyara abana bakabarera neza banagamije kugira abo batura Imana ho ituro riyinogeye ; baba ababikira, abafurere cyangwa se abapadiri. Abwira abakristu ati nziko mukunda abasaserdoti kandi ko mubashaka, none rero nimubabyare mubature Imana. Aha yagize ati : « Imana yarabadabagije ibaha kubyara hungu na kobwa, namwe nimuyihe muri abo yabahaye ! » Yakanguriye urubyiruko gukomeza gutega amatwi ijwi ry’Imana  ngo babashe kumva aho ibahamagara, by’umwihariko kuyibera abasaserdoti. Yewe, ntahwema guhamagarira abamaze gutera intabwe igera kuri Altari gukomera ku masezerano yabo bihatira gutanga urugero rwiza k’urubyiruko, ku buryo byabatera nabo inyota yo kwiyegurira Imana; byose bigamije kunogera Imana mu butungane no guharanira ubutagatifu. Yasoje atanga ubutumwa ku basaserdoti bashya ndetse n’abasanzwe ba Diyosezi ya Byumba. Abashya batumwe aha hakurikira : Augustin NZABONIMANA na Emile Bienvenu HAKIZIMANA (Petit Séminaire de Rwesero), Noël NGABONZIZA (Paruwasi Rukomo), Emile DUSENGUMUREMYI (Paruwasi Rwamiko), Cyprien HAVUGIMANA (Paruwasi Byumba), Théophile TWAGIRAYEZU (Paruwasi Nyagahanga), Wetaase Joseph BUKENYA (Paruwasi Mutete). Tubifurije ubutumwa bwiza bose, Nibagire impagarike n’ubugingo !

 

«Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye.  Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho, ab’intamenyekana nibabyumve maze bishime. » (Zaburi 33, 1)

Nyiricyubahiro Musenyeri yasoje ibirori aha abakristu umugisha wa gishumba!

 

Fratri Faustin SENZOGA, Byumba


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »