11/08/2012 : Itangwa Ry’ubupadiri Muri Paruwasi Ya Bungwe, Diyosezi Ya Byumba

Paruwasi ya Bungwe, Diyosezi ya Byumba yongeye kwibaruka umusaseridoti mu rwego rw’ubupadiri. Ni ku wa gatandatu tariki ya 11 Kanama 2012 kuri paruwasi ya Bungwe aho umudiyakoni Théophile TWAGIRAYEZU, uvuka aho muri Santarali ya Bungwe, yakiriye ingabire y’Ubusaseridoti mu rwego rwa kabiri, mu biganza bya Nyiricyubahiro Musenyeri Servilien NZAKAMWITA, Umushumba wa Diyosezi ya Byumba.


Mu nyigisho ya gishumba, dore amwe mu magambo Umwepiskopi yabwiye abakristu bari bakurikiranye uko imihango y’itangwa ry’Ubupadiri, uretse ko atari padiri Théophile wenyine yabwiwe ahubwo ni buri wese ugiye kwinjizwa muri icyo cyiciro : « Nk’uko byasuzumwe bihagije, uyu muvandimwe murora, ubu agiye gushyirwa mu rwego rw’Abapadiri, kugira ngo yegukire gukorera Kristu, we Mwigisha, Umusaseridoti n’Umushumba, utuma umubiri we bwite, ariwo Kiliziya, ugenda ukura ugasagamba, ukaba koko umuryango mugari w’Imana, ugahinduka ingoro yayo ntagatifu. Uyu muvandimwe wacu agiye guhabwa kumera nka Kristu Umusaseridoti mukuru kandi w’ibihe byose, asangire n’Abepiskopi  ubusaseridoti ; bityo yegurirwe Imana, abe Umusaseridoti nyakuri w’Isezerano Rishya kugira ngo ajye yamamaza Ivanjili mu bantu bose, abe umushumba udakenesha umuryango w’Imana, kandi ahimbaze imihango mitagatifu yo gusenga Imana, cyane cyane atura igitambo cya Nyagasani.» (Inyigisho ku buryo burambuye mwayisanga mu gitabo cy’Imihango y’itangwa ry’ Ubwepiskopi, Ubupadiri n’Ubudiyakoni, kuri paji ya 44-47).

 

Umwepiskopi akomeza yibutsa kuburyo bw’umwihariko imirimo ya gitumwa umaze gutorerwa gushyirwa mu rwego rw’abapadiri ahamagariwe gutunganya atizigamye ; muri yo twavuga ikurikira : kwitanga atiganda, kwigisha imbaga y’Imana kandi yihatira kuvuga rumwe na Kristu we Mwigisha mukuru, kuzirikana iteka amategeko ya Nyagasani ; kwemera ibyo asoma mu Gitabo Gitagatifu ari nako agerekaho kubyigisha no kubikurikiza mu mibereho ye. Ahamagarirwa kandi umurimo wo gutagatifuza abandi muri Kristu. Hari n’indi mirimo myinshi ikubiye mu nyigisho Umwepiskopi ategurira abo agiye kuramburiraho ibiganza bye muri uru rwego twavuze haruguru. Twibuke ko amasezerano y’uhabwa ubupadiri akubiye muri zimwe mu ngingo zikurikira :

  • Gukora ubudahwema umurimo w’ubusaseridoti bwo mu rwego rw’abapadiri ;
  • Gukorana ubwitonzi imirimo yerekeranye n’Ijambo ry’Imana, kwamamaza Ivanjili no gusobanurira bose amahame y’ukwemera gatolika ;
  • Guhimbaza imihango mitagatifu ikomoka kuri Kristu, mu busabaniramana n’ubudahemuka, bigamije gutagatifuza imbaga y’abakristu, batura Igitambo cy’Ukaristiya, batanga n’Isakramentu rya Penetensiya ;
  • Kunga ubumwe n’Abepiskopi mu gusabira imbabazi imbaga y’abakristu bashinzwe, no gusenga ubudahwema;
  • Kurushaho kunga ubumwe na Kristu, We Musaseridoti mukuru ;

Ariko kandi by’umwihariko abatorewe ubupadiri basezerana KUBAHA no KUMVIRA Umwepiskopi we, n’abazamusimbura bose.

 

Ibi byose ni nako byagenze kuri padiri Théophile Twagirayezu, aho Umwepiskopi yamwakiraga maze akamwinjiza mu rwego rw’Abapadiri, imbere y’imbaga nyamwinshi y’abakristu  ba Bungwe n’inshuti zabo, aho yari agaragiwe n’abasaseridoti barenga gato 25.


Mu ijambo Padiri mushya yabwiye abari aho, yabanje gushimira Imana yo yamufashije gutera iriya ntambwe idasanzwe ku muntu; maze anaboneraho gushimira Umwepiskopi wamwakiriye none akaba yemeye kumutora no kumuramburiraho ibiganza; n’ababyeyi be bamufashije kuba koko umukristu byo binamugejeje k’ubupadiri. Hari aho yateruye ati: “Kwiha Imana ntibitana no kwiha abantu; niyo mpamvu nzaharanira kwamamaza urukundo rwayo muri bo”; bijyanye n’intego yihaye muri uru rugendo atangiye, igira iti: “Urukundo rwa Kristu ruraduhihibikanya” (2Co5, 14).

 

Ibyishimo byo kwibaruka intore nibyo byaranze Umushumba wa Diyosezi ya Byumba, ari nawe nyine wamuramburiyeho ibiganza nyuma yo kumutora. Bigaragazwa n’ijambo yavuze agitangira gutura Igitambo cy’Ukaristiya, aho yagize ati: “Tuje guhimbaza ingabire dukesha Imana na Kiliziya: ni uyu mudiyakoni Théophile Twagirayezu. Turashimira Imana yamutoye igamije gutagatifuza umuryango wayo, twe n’abatari hano”.


Mu nyigisho yihariye, yibukije abari muri ibyo birori ko itorwa rya padiri Théophile nabo barigizemo uruhare; bityo akaba ari nayo mpamvu bakwiye kuzirikana neza ubutumwa ahawe muri Kiliziya twese dukomeje kubera abahinzi, abarinzi n’abasaruzi. Ati: “uyu mwana wanyu ni ishema ryanyu, mwabigizemo uruhare! Kuba ntarashidikanyije kumva icyifuzo cyo kumuhera ubupadiri hano: ni uko ari inyigisho yo gukangurira urubyiruko rwanyu kwiha Imana” Agarutse ku Ivanjili yasomwe yavuze ko umugaragu mwiza uzahembwa ni uzaba yararanzwe n’uguca bugufi, akitangira abo ashinzwe. Byongeye kandi, nk’uko yakomeje abishimangira, Umupadiri ni umuyobozi ugomba kubahwa, ariko agomba kuba umugaragu w’abo ashinzwe. 

 

Tuboneyeho kubamenyesha ko uyu padiri Théophile aje akurikira abandi basaseridoti bavuka i Bungwe, ari bo: Mgr Thadée NSENGIYUMVA, Edouard SENTARURE, Jean Marie Robert MPAZAYINO, Cyrille NIYONZIMA, Clet NAHAYO, J.M.V DUSHIMIYIMANA, Evariste TWAGIRAYEZU, Florent MWISENEZA, Alexandre NYIYONSABA, Faustin MUNGARURIYE, na Viateur SAFARI.


Umwepiskopi yasoje ibirori by’uwo munsi utanga umugisha wa gishumba.

Fratri Faustin SENZOGA, Byumba

Paruwasi ya Bungwe, Diyosezi ya Byumba yongeye kwibaruka umusaseridoti mu rwego rw’ubupadiri. Ni ku wa gatandatu tariki ya 11 Kanama 2012 kuri paruwasi ya Bungwe aho umudiyakoni Théophile TWAGIRAYEZU, uvuka aho muri Santarali ya Bungwe, yakiriye ingabire y’Ubusaseridoti mu rwego rwa kabiri, mu biganza bya Nyiricyubahiro Musenyeri Servilien NZAKAMWITA, Umushumba wa Diyosezi ya Byumba.


Mu nyigisho ya gishumba, dore amwe mu magambo Umwepiskopi yabwiye abakristu bari bakurikiranye uko imihango y’itangwa ry’Ubupadiri, uretse ko atari padiri Théophile wenyine yabwiwe ahubwo ni buri wese ugiye kwinjizwa muri icyo cyiciro : « Nk’uko byasuzumwe bihagije, uyu muvandimwe murora, ubu agiye gushyirwa mu rwego rw’Abapadiri, kugira ngo yegukire gukorera Kristu, we Mwigisha, Umusaseridoti n’Umushumba, utuma umubiri we bwite, ariwo Kiliziya, ugenda ukura ugasagamba, ukaba koko umuryango mugari w’Imana, ugahinduka ingoro yayo ntagatifu. Uyu muvandimwe wacu agiye guhabwa kumera nka Kristu Umusaseridoti mukuru kandi w’ibihe byose, asangire n’Abepiskopi  ubusaseridoti ; bityo yegurirwe Imana, abe Umusaseridoti nyakuri w’Isezerano Rishya kugira ngo ajye yamamaza Ivanjili mu bantu bose, abe umushumba udakenesha umuryango w’Imana, kandi ahimbaze imihango mitagatifu yo gusenga Imana, cyane cyane atura igitambo cya Nyagasani.» (Inyigisho ku buryo burambuye mwayisanga mu gitabo cy’Imihango y’itangwa ry’ Ubwepiskopi, Ubupadiri n’Ubudiyakoni, kuri paji ya 44-47).

 

Umwepiskopi akomeza yibutsa kuburyo bw’umwihariko imirimo ya gitumwa umaze gutorerwa gushyirwa mu rwego rw’abapadiri ahamagariwe gutunganya atizigamye ; muri yo twavuga ikurikira : kwitanga atiganda, kwigisha imbaga y’Imana kandi yihatira kuvuga rumwe na Kristu we Mwigisha mukuru, kuzirikana iteka amategeko ya Nyagasani ; kwemera ibyo asoma mu Gitabo Gitagatifu ari nako agerekaho kubyigisha no kubikurikiza mu mibereho ye. Ahamagarirwa kandi umurimo wo gutagatifuza abandi muri Kristu. Hari n’indi mirimo myinshi ikubiye mu nyigisho Umwepiskopi ategurira abo agiye kuramburiraho ibiganza bye muri uru rwego twavuze haruguru. Twibuke ko amasezerano y’uhabwa ubupadiri akubiye muri zimwe mu ngingo zikurikira :

  • Gukora ubudahwema umurimo w’ubusaseridoti bwo mu rwego rw’abapadiri ;
  • Gukorana ubwitonzi imirimo yerekeranye n’Ijambo ry’Imana, kwamamaza Ivanjili no gusobanurira bose amahame y’ukwemera gatolika ;
  • Guhimbaza imihango mitagatifu ikomoka kuri Kristu, mu busabaniramana n’ubudahemuka, bigamije gutagatifuza imbaga y’abakristu, batura Igitambo cy’Ukaristiya, batanga n’Isakramentu rya Penetensiya ;
  • Kunga ubumwe n’Abepiskopi mu gusabira imbabazi imbaga y’abakristu bashinzwe, no gusenga ubudahwema;
  • Kurushaho kunga ubumwe na Kristu, We Musaseridoti mukuru ;

Ariko kandi by’umwihariko abatorewe ubupadiri basezerana KUBAHA no KUMVIRA Umwepiskopi we, n’abazamusimbura bose.

 

Ibi byose ni nako byagenze kuri padiri Théophile Twagirayezu, aho Umwepiskopi yamwakiraga maze akamwinjiza mu rwego rw’Abapadiri, imbere y’imbaga nyamwinshi y’abakristu  ba Bungwe n’inshuti zabo, aho yari agaragiwe n’abasaseridoti barenga gato 25.


Mu ijambo Padiri mushya yabwiye abari aho, yabanje gushimira Imana yo yamufashije gutera iriya ntambwe idasanzwe ku muntu; maze anaboneraho gushimira Umwepiskopi wamwakiriye none akaba yemeye kumutora no kumuramburiraho ibiganza; n’ababyeyi be bamufashije kuba koko umukristu byo binamugejeje k’ubupadiri. Hari aho yateruye ati: “Kwiha Imana ntibitana no kwiha abantu; niyo mpamvu nzaharanira kwamamaza urukundo rwayo muri bo”; bijyanye n’intego yihaye muri uru rugendo atangiye, igira iti: “Urukundo rwa Kristu ruraduhihibikanya” (2Co5, 14).

 

Ibyishimo byo kwibaruka intore nibyo byaranze Umushumba wa Diyosezi ya Byumba, ari nawe nyine wamuramburiyeho ibiganza nyuma yo kumutora. Bigaragazwa n’ijambo yavuze agitangira gutura Igitambo cy’Ukaristiya, aho yagize ati: “Tuje guhimbaza ingabire dukesha Imana na Kiliziya: ni uyu mudiyakoni Théophile Twagirayezu. Turashimira Imana yamutoye igamije gutagatifuza umuryango wayo, twe n’abatari hano”.


Mu nyigisho yihariye, yibukije abari muri ibyo birori ko itorwa rya padiri Théophile nabo barigizemo uruhare; bityo akaba ari nayo mpamvu bakwiye kuzirikana neza ubutumwa ahawe muri Kiliziya twese dukomeje kubera abahinzi, abarinzi n’abasaruzi. Ati: “uyu mwana wanyu ni ishema ryanyu, mwabigizemo uruhare! Kuba ntarashidikanyije kumva icyifuzo cyo kumuhera ubupadiri hano: ni uko ari inyigisho yo gukangurira urubyiruko rwanyu kwiha Imana” Agarutse ku Ivanjili yasomwe yavuze ko umugaragu mwiza uzahembwa ni uzaba yararanzwe n’uguca bugufi, akitangira abo ashinzwe. Byongeye kandi, nk’uko yakomeje abishimangira, Umupadiri ni umuyobozi ugomba kubahwa, ariko agomba kuba umugaragu w’abo ashinzwe. 

 

Tuboneyeho kubamenyesha ko uyu padiri Théophile aje akurikira abandi basaseridoti bavuka i Bungwe, ari bo: Mgr Thadée NSENGIYUMVA, Edouard SENTARURE, Jean Marie Robert MPAZAYINO, Cyrille NIYONZIMA, Clet NAHAYO, J.M.V DUSHIMIYIMANA, Evariste TWAGIRAYEZU, Florent MWISENEZA, Alexandre NYIYONSABA, Faustin MUNGARURIYE, na Viateur SAFARI.


Umwepiskopi yasoje ibirori by’uwo munsi utanga umugisha wa gishumba.

Fratri Faustin SENZOGA, Byumba


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »