21 Ugushyingo: Bikira Mariya aturwa mu Hekaru

Inkuru dukesha amavanjili ataranditswe ivuga ko Bikira Mariya, akiri umwana, yatuwe Imana mu i Hekaru, akahaba imyaka myinshi akorera Imana mu Ngoro yayo. Uguturwa Imana mu i Hekaru kwa Mariya ni ikimenyetso cy’uko umubikira utasamanywe icyaha, yiyeguriye Imana akimara guca akenge. Bityo aba urugero rwo kwiha Imana n’urw’abahungu n’abakobwa bihambira kuri Nyagasani mu masezerano y’ubukene, ubumanzi no kumvira.

 

Uwo munsi mukuru wo guturwa Imana mu Hekaru kwa Bikira Mariya, watangiye guhimbazwa mu Burasirazuba kuva mu kinyejana cya VII, wageze mu Burengerazuba ahagana mu 1372.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »