6/11/2011:Bertila, Leonardi,Severi ,Winoki

    Leonardi(+559)

Leonardi yavukiye mu bufaransa ku ngoma y’umwami clovis.Bavuga ko clovis ari we wamubyaye muri Batisimu,akamukunda cyane ,akamwitaho bitangaje .

Birumvikana ko Leonardi yari afite uburyo bwose bwo kunezerwa mu bukire bw’isi.Nyamara amaze gukura byose yarabisize ,ahitamo kwiyegurira Imana by’umumonaki.

Aragenda yigondagondera akazu kure y’aba ahantu batuye akakiberamo wenyine asenga cyane kandi yigomwa byinshi.

Abaturage baho batangajwe cyane n’ukuntu yitagatifuza .Nuko babanza kujya bajya kumugisha inama ,nyuma benshi muri bo bamusaba kwiyegurira Imana kimwe na we,bakibanira.Ng’uko uko Monasiteri ye yatangiye.

Nyuma yasabye umwami uruhusa rwo kujya yigisha abafungwa akanabitaho.Maze aho abitangiriye ndetse benshi mu baziraga ubusa bararekurwa.Uwo murimo yarawukomeje kugeza igihe apfiriye.Niyo mpamvu Mutagatifu leonardi yagizwe umuvugizi

w’abafungwa.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »