Nyiricyubahiro Musenyeri Serviliyani NZAKAMWITA yasuye abaseminari bakuru bari mu iseminari nkuru ya Nyakibanda ku matariki 29 – 31/ Gicuransi 2011

Mgr Servilien NZAKAMWITA n'Abaseminari ba DIyosezi ya Byumba mu Nyakibanda
Mgr Servilien NZAKAMWITA n'Abaseminari ba DIyosezi ya Byumba mu Nyakibanda

TWEMERE KUYOBORWA NA ROHO MUTAGATIFU.

 

Tariki ya 29 Gicuransi, nimugoroba, Nyiricyubahiro Musenyeri Serviliyani NZAKAMWITA umushumba wa Diyosezi ya Byumba nibwo yari ageze mu Seminari Nkuru ya Nyakibanda. Mu gitondo cyo ku wa mbere tariki 30 Gicuransi, hamwe n’abaseminari n’abarezi babo, yaturiye igitambo cy’Ukarisitiya muri Shapeli ya seminari nkuru.

Mu nyigisho ye, yashishikarije abaseminari kumenya korohera Roho Mutagatifu no kumwumvira, mu nzira yabo igana ku busaseridoti. Yibukije ko umusaseridoti ari uwihaye Imana; ko kuba umusaseridoti atari ugushaka imibereho; ko ubuzima bwa gisaseridoti atari ubwugamo bw’ibibazo biri hanze aha. Yagize ati: “Roho Mutagatifu ni Muzima, arakora, twemere kuyoborwa nawe…”

 

Yashishikarije abaseminari gusenga Roho Mutagatifu, no kumwambaza, by’umwihariko cyane cyane muri iyi minsi twitegura guhimbaza umunsi mukuru wa Penekositi.

Uko Roho Mutagatifu nyine yahaye abigishwa ba Yezu Kristu gutinyuka bakava muri Senakulo, aho bari bihishe, bakajya ahagaragara, bagatangaza Inkuru Nziza ya Yezu Kristu wazutse ava mu bapfuye; ni nako aha imbaraga abamwiyambaza, abamusenga babishyizeho umwete; mbese muri make niwe ushoboza intumwa gutinyuka, bagashira amanga, bakamamaza Inkuru Nziza y’Umukiro Kristu yatuzaniye.

 

Nyuma y’igitambo cy’Ukarisitiya, Umushumba yagize umwanya wo kuganira na buri Museminari wo muri Diosezi ya Byumba mu muhezo.

 

Nyuma yo guhura na buri wese yagiranye ikiganiro n’abaseminari bose ba Byumba bateraniye hamwe. Muri icyo kiganiro yababwiye amakuru ya Diyosezi, anabagira inama yo kurushaho korohera Roho Mutagatifu, bakarangamira Imana yonyine ibahamagara, bakarushaho kunga ubumwe bagahesha ishema Kiliziya na Diyosezi yabo.

 

Nk’uko ubusanzwe abakristu bishimira cyane kubona bakikije umwepisikopi wabo, ku baseminari ho ni akarusho. Urwo ruzinduko rwarabakomeje kandi rubaha kubona ko bashyigikiwe, ko umushumba wabo abitayeho kandi ko bishingiwe kibyeyi.

 

Abaseminari baboneyeho kwifuriza umwepisikopi kuzagira yubile nziza y’imyaka cumi n’itanu agizwe umwepisikopi wa Diyosezi ya Byumba na yubile y’imyaka mirongo ine ahawe ubupadiri. Izo yubile zombi zikazizihizwa tariki ya 11 Nyakanga 2011; itariki nyine Nyiricyubahiro Musenyeri Serviliyani Nzakamwita yahereweho isakaramentu ry’ubupadiri. (Hari ku itariki 11 Nyakanga 1971. Muri Paruwasi ya Rushaki.)

 

Ibyo byishimo rero abaseminari baterwa no kubona umubyeyi wabo, umushumba wa Diyosezi abari hafi, birabakomeza, bigatuma bakomera mu guhamya ibirindiro mu nzira yo kwiyegurira Nyagasani, bakizera kandi ko, Nyagasani azakomeza kubafasha no kubayobora kibyeyi yifashishije intumwa ze yitoreye, ari bo Bepisikopi.

 

Umwepiskopi akaba yarabahaye Umugisha anabifuriza imyiteguro myiza kubazahabwa ubupadiri n’ubudiyakoni kimwe nabatera intambwe mu guhabwa ubusomyi n’ubuhereza. Yabifurije kandi kuzatsinda umwaka neza.

 

Abaseminari ba Byumba mu Nyakibanda

 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »