Uruzinduko rwa gishumba Musenyeri Servlien NZAKAMWITA, Umwepiskopi wa Byumba agirira muri Paruwasi Nyagahanga

Guhera tariki ya 2 kugeza 8 Gicurasi2011 Nyiricyubahiro Musenyeri Servilien NZAKAMWITA arasura Paruwasi NYAGAHANGA.

 

Yabimburiye uruzinduko rwe muri Santarali Rebero, tariki 3 asura Santarali Kageyo. Aho hose akaba ajyanywe no gukomeza Abakristu mu kwemera. Yagarutse ku ngingo ebyiri nyamukuru: IHURIRO RY’INGO n’UBUSUGIRE BW’INGO. Abakristu b’aho baboneyeho kumuha umuganura bamugemeye.


Muri iyi nyandiko turifuza kubaganirira ku rugendo rw’i Kageyo.Santarali ya Kageyo ihana imbibi na Paruwasi Gituza, Kiziguro ndetse na Muhura. Ikaba mu Murenge wa kageyo mu Karere ka Gatsibo.


Musenyeri aherekejwe n’abapadiri Paul GAHUTU, Valens NSABAMUNGU na J.Nepomuscene HARIRIMANA baba muri Paruwasi ya Nyagahanga basesekaye i Kageyo saa tatu bakirwa n’imbaga y’Abakristu barangajwe imbere na Perezida wa Santarali. Hari kandi n’umuyobozi w’uwo Murenge wa Kageyo.Hakurikiyeho Igitambo cya Missa. Umushumba yibukije ko impamvu y’ubutumwa bwe ari ugukomeza ubutumwa bwa Petero aho Yezu amusaba gukomeza abavandimwe be mu kwemera.


Yaboneyeho kubabwira ko Diyosezi yihaye gahunda y’imyaka itatu y’Ikenura-bushyo rishingiye k’umuryango (Pastorale de la Famille) rizita ku IHURIRO RY’INGO n’UBUSUGIRE BW’INGO. Musenyeri yagize ati « Mu rugo ni ho dukomora ubuzima, niho turererwa, dushobora kuhapfira cyangwa kuhakirira. Gusenya urugo ni ugusenya igihugu. Niyo mpamvu tugomba kwita ku muryango». Ashingiye kuri Bibiliya Ntagatifu, Intangiriro 1,27 na 2,18-24 yerekanye ko Imana yaremye umugabo n’umugore ikabaha ubutumwa bwo kororoka no gutegeka isi. Ati « Mumenye ko mufite ubutore n’ubutumwa; Ubutore bwanyu ni urukundo, ubutumwa bwanyu ni ugutanga ubuzima. Gutegeka isi ni ukongera iby’Imana yabahaye kandi mukabisangira n’abandi. Mukiyubaha kandi mukubaha abandi. Mwirinde ubutandukane n’ibindi byonnyi byonona urukundo mu rugo». Twibutse ko muri iyi Santarali hari ingo zirega ijana zishyize hamwe zifashijwe na Paruwasi kugira ngo abazituye bajye baganira ku bibazo by’umuryango no kwiterambere ryawo.Paruwasi yabafashije guha buri rugo ingurube no gukora udutsinda tubafasha.


Mu Ihuriro ry’ingo baganira k’urukundo ruranga abashakanye no ku majyambere yabo. Musenyeri yanabasabye no kuganira k’umurimo wabo wo gutanga ubuzima ndetse no k’uburere bw’abana babo.Ni aho rero yagarutse ku cyo yise UBUSUGIRE BW’INGO.

Ubusugire bw’ingo yavuze ko ari gahunda yo kwigisha kuboneza urubyaro ushingiye gusa ku miterere kamere y’umubiri. Ati: «Nzabohereza abantu bazabafasha kumenya ubuzima bwanyu. Ntawukwigisha kurya ariko bakwigwisha kurya mu kinyabupfura, no kubyara nta wubikwigisha n’agatsinda n’inyamaswa zirabyara ariko ugomba kwiga kubyara wabitekerejeho. Mubyare mubishaka kandi mwabiteguye, mubyare abo muzashobora kubonera uburyo bwo kwiga no kuzagira aho batura». Aha Padiri Mukuru yifuje ko hajyaho itsinda ry ‘Ihuriro ry’ingo ry’impuguke ryajya rifasha Paruwasi mu kurangiza neza ubutumwa bwayo naryo kandi rinoza umushyikirano w’abashakanye n’uburere bw’abana rikabera umusemburo abandi.

Nyiricyubahiro Musenyeri yashoje yibutsa abagize Ihuriro ry’ingo imigambi yabo izagerwaho babifashijwemo no gusoma Ijambo ry’Imana rikababera ifunguro iwabo mu rugo no mu Miryango Remezo.

 

Yasabye Paruwasi gukomeza gahunda y’inyigisho za «Tumenye Bibiliya». Yagize ati : «Ijambo ry’Imana muritunge namwe ribatunge».Yanabasabye kwiyubakira Kiliziya mu bitekerezo no mu gutanga k’umutungo wabo ngo ikore uko bikwiye umurimo wayo w’Ikenurabushyo.Uwo munsi washojwe n’ubusabane mu ma saa kumi y’umugoroba,Umushumba asubira ku gicumbi kuri Paruwasi.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »