25 Werurwe: Bikiramariya abwirwa ko azabyara Yezu

Iyo hasigaye amezi cyenda Noheli ikaba, haba umunsi mukuru twibukaho igihe Bikira Mariya abwiwe na Malayika ko azabyara umwana w’Imana. Uwo munsi mukuru urasanzwe kuva hambere muri Kiliziya. Iyo uhuriranye n’umunsi w’icyumweru, bawuhimbaza ku wundi munsi usanzwe w’imibyizi kubera ko udashobora gusubikwa.

 

Mariya ati: “Dore ndi umuja wa Nyagasani, byose bibe nk’uko wabivuze”. Kwemera ko Imana iza gusura muntu inyuze kuri Mariya ni igikorwa gikomeye cyatumye amateka ya muntu ahindura isura. Ukwiyoroshya, ukwemera no kwishyira mu biganza by’Imana ngo hakorwe ugushaka kwayo nibyo byaranze Mariya. Natwe turangwe no guhora tubwira Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi tuti: “Nyagasani, hakorerwe muri twe ugushaka kwawe”.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »