Icyumweru cya XXIV Gisanzwe, Umwaka C

 Amasomo

Iyimukamisiri 32,7-11.13-14
 1Timoteo 1,12-17
 Luka 15,1-10

"Dawe, nagucumuyeho ncumurira n'Ijuru, sinkwiriye kwitwa umwana wawe..."

Luka atwereka mu buryo busesuye impuhwe Imana igirira muntu. Imana ni umubyeyi ugera ubwo yibagirwa ibicumuro by'umwana kuko urukundo ariryo zina ry'Imana. igishimisha Imana, ni ukubona uwari warahabye agaruka murugo maze akemera guhoberwa n'urukundo rwa Nyagasani.

Nyagasani ntiyifuza na rimwe kuduhora ibicumuro byacu, icyo adushakira ni icyiza. Kumwizera no guha igisubizo urukundo adukunda ni uburyo bwo kumushimira kubera ibyiza byose ahora atugirira.

 

Uyu mubyeyi ubonera kure umwana we wari warigiriye mu maraha maze akiruka ajya kumuhobera, akamubagira ikimasa kandi akamwambika neza, ni ikimenyetso gikomeye cy'urukundo Imana idukunda. Nituyemerere ibe urumuri rw'ubuzima bwacu, nituyegere maze itwigishe kuba abantu no kuyihanga amaso ubudatuza.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »